Legislaţie

Legislaţie Legea 17/2014 - vânzare-cumpărare terenuri agricole în extravilan