Venitul anual în anul 2014
Produse vegetale

 

Suprafaţa destinată producţiei vegetale /cap de animal / familie de albine

Norma de venit - lei -

Cereale

peste 2 ha

210

Plante oleaginoase

peste 2 ha

230

Cartof

peste 2 ha

1500

Sfeclă de zahăr

peste 2 ha

320

Tutun

peste 1 ha

410

Hamei pe rod

peste 2 ha

483

Legume în câmp

peste 0,5 ha

1125

Legume în spatii protejate

peste 0,2 ha

2500

Leguminoase pentru boabe

peste 1,5 ha

369

Pomi pe rod

peste 1,5 ha

1600

Vie pe rod

peste 1 ha

700

Arbuşti fructiferi

peste 1 ha

631

Flori şi plante ornamentale

peste 0,3 ha

4211

 

 

 

Animale

 

 

Vaci

peste 2 capete

354

Bivoliţe

peste 2 capete

300

Oi

peste 50 capete

30

Capre

peste 25 capete

30

Porci pentru îngrăşat

peste 6 capete

29

Albine

peste 75 de familii

30

Păsări de curte

peste 100 capete

2